Nieuwsbrief Oktober 2017

Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar!

Nieuwsbrief nummer 2 oktober 2017

Nieuwsbrief September 2017

Klik hier om de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018 te bekijken!

Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief April 2017

 

Daltonontwikkelingen

Afgelopen woensdag hebben alle leerkrachten het Dalton-certificaat in ontvangst genomen. Daarmee sluiten we een 2-jarige opleiding af. Tijdens deze middag hebben de verschillende DOP-groepen hun ontwikkelingen aan elkaar gepresenteerd, met als thema’s: de taak, reflectie, keuzewerk en ontwikkelings-lijnen. De presentaties zijn gegeven aan de hand van posters. Deze posters worden binnenkort ook aan u gepresenteerd en ze krijgen daarna een mooie plek in de school.Daltonontwikkelingen

Op dit moment zijn we nog flink aan het experimenteren in de verschillende groepen. De taakbrief blijft in ontwikkeling, in groep 7/8 wordt geëxperimenteerd met het kwartiertjesrooster en alle groepen maken steeds meer gebruik van de (nieuwe) werkplekken in de school.

Kortom; we blijven in ontwikkeling!

Nieuws uit de groepen

Iedere nieuwsbrief wordt er iets gemeld vanuit een groep. In deze nieuwsbrief de beurt aan groep 3:

Hallo allemaal,
Hierbij weer een stukje van groep 3.
Een leuk nieuwtje: We hebben alle letters geleerd!
Dat betekent dat we nu al heel veel woorden kunnen lezen.
We hebben zelfs al klanken als de ‘sch’, ‘ch’, ‘ng’ en ‘nk’ geleerd.
We werken niet altijd in de klas. We mogen zelf onze werkplek bepalen tijdens het zelfstandig werken. We kunnen er voor kiezen om in de hal te werken of op de stille werkplekken in het halletje bij onze groep. Als we op een andere werkplek werken, dragen we onze werkpas.
Ook hebben we een nieuwe nakijk-hoek in de klas. Het rekenwerk van de taakbrief mogen we al helemaal zelf na kijken, dit gaat al erg goed.

Binnenkort gaan we naar het bejaardentehuis om daar paasliedjes te zingen en knutselwerkjes te brengen, daar hebben we heel veel zin in!
Wil je onze nieuwe werkplekken zien? Kom gerust een keertje kijken!
Tot de volgende keer!

Groetjes van groep 3.

GMR Actueel

Op 14 maart 2017 hebben we wederom een GMR vergadering gehad. Het was een bijzondere bijeenkomst, omdat de leden van de GMR een tweetal mooie presentaties hebben gehad. Graag willen wij u, als ouders/verzorgers, graag laten weten wat we deze keer hebben besproken.
Ansjelien Steffens (portefeuillehouder onderwijs) gaf een interessante presentatie over Passend Onderwijs en hoe SKOLO hier in de toekomst mee om zal gaan.
Daarnaast gaf Marc Hulshof ( voorzitter van het stichtingsbestuur van SKOLO) uitleg over de toekomst van SKOLO waarbij tevens nader werd ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland en de samenwerking die SKOLO al lange tijd heeft met omliggende schoolbesturen.

Kort gezegd: Het was een boeiende avond voor alle leden van de GMR

Schoolvoetbal

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi staat gepland op woensdag 12 april om 13.15 uur. Dit toernooi voor zowel jongens als meisjes speelt zich af op het terrein van KVV Losser (jongens en combi) en AJC`96 (meisjes). Dit jaar zal er weer speciale aandacht aan Fair Play worden geschonken.

Onze school neemt dit jaar deel met een gemengd team.

Gratis naar de bibliotheek

De bibliotheek wil u als ouder graag informeren over het belang van lezen, voorlezen en over het gebruik van de bibliotheek.

De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen! Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen.

Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang leesplezier!

EEN BIBLIOTHEEKPASJE IS GRATIS VOOR ALLE KINDEREN VAN 0-17 JAAR!

De bibliotheek heeft kinderboeken in alle soorten en maten voor alle leeftijden: prentenboeken om voor te lezen, leesboeken voor beginnende lezers, informatieve boeken over allerlei onderwerpen. In de bibliotheek Losser is altijd een medewerker aanwezig waar u terecht kunt met alle vragen over lezen, jeugdboeken en voor hulp wanneer u, of uw kind, op zoek bent naar informatie over een specifiek onderwerp. De bibliotheek Losser is 6 dagen per week geopend.

Benoeming nieuwe directeur

Michelle Homburg-Nijhof

Vorige week heeft het schoolbestuur Michelle Homburg uit Hengelo benoemd tot de nieuwe directeur van De Wegwijzer. Dit is gebeurd op voordracht van de benoemingsadviescommissie (BAC) De Wegwijzer, bestaande uit zes personen: twee teamleden, een lid MR, de voorzitter OR, een schooldirecteur en de algemeen directeur.

Michelle Homburg is leraar LB en onderwijscoördinator aan basisschool Titus Brandsma in Hengelo. Tevens is zij in het onderwijsveld bekend van het onderwijsmateriaal dat zij heeft ontwikkeld en uitgebracht m.n. Klassekist. Zij begint haar werkzaamheden met ingang van het nieuwe schooljaar. Interim-directeur Hanneke Hilgenberg blijft tot aan de zomervakantie op De Wegwijzer werkzaam Woensdag was Michelle aanwezig bij de certificering van het team De Wegwijzer. Een leuke eerste ontmoeting. Wij wensen haar een fijne en succesvolle tijd aan De Wegwijzer toe.

Hanneke Hilgenberg en Michelle Homburg.

Agenda

3 april OR vergadering
6 april Schoolfotograaf
12 april Schoolvoetbal groep 7/8
13 april Paasviering en paashaas op school.
14 april Alle groepen om 12.00 uur vrij
15- 17 april Paasdagen: Kinderen vrij
18-19-20 april Eindcito groep 8
20 april Ouderavond Dalton om 19.30 uur
21 april Koningsdag
22 april tot en met 7 mei Meivakantie

 

Namens het team van De Wegwijzer

Daniele Ossenvoort

Yvonne Ros

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Maart 2017

 

Na een drukke periode waarin oudergesprekken zijn gevoerd, gaan we verder met de dalton ontwikkelingen.Daltonontwikkelingen We hebben acht nieuwe (stille-) werkplekken gecreëerd in de gang bij groep 3 en 5. Alle groepen kunnen er gebruik van maken. Groep 5 gaat komende week starten met een nieuwe opzet van de taakbrief. Op 29 maart vindt onze afsluitende Daltonbijeenkomst plaats. We hopen dat we dan allemaal het dalton-certificaat mogen ontvangen! Op 6 juni hebben we nog een studiedag gepland, die geheel in het teken staat van dalton en de uiteindelijke visitatie. (Deze dag zijn de kinderen vrij). We hopen in het najaar de officiële visitatie te kunnen plannen.

Indian Dutch groep 5 – groep 6

Dit jaar vindt het Indian Dutch toernooi voor onze groepen 5 en 6 plaats op dinsdag 14 maart.
Groep 6: 9.00 uur -11.30 uur
Groep 5:12.30 uur – 14.15 uur

We wensen iedereen veel succes! En ja, ze kunnen nog wel wat supporters gebruiken…….u bent van harte welkom! 

Nieuws uit de groepen

Iedere nieuwsbrief wordt er iets gemeld vanuit een groep. In deze nieuwsbrief de beurt aan groep 6: Hallo, wij zijn groep 6. Het is onze beurt om iets te schrijven voor de nieuwsbrief. 16 februari hebben we meegedaan aan de grote verkeersquiz. We vonden het erg spannend en waren best zenuwachtig. We zijn derde geworden van de 9 scholen die meededen. Ons spandoek was het allermooiste. Daar hebben we een prachtige beker voor gekregen. In maart gaan we naar de steenfabriek. Eerst krijgen we hier lessen over, zodat we al goed voorbereid zijn. Op 6 maart gaan we weer naar het zwembad. Het programma heet “Duik er eens in!” Ook is er binnenkort het Indian – Dutch toernooi in de Fakkel. Daar verheugen we ons erg op. Hopelijk doen we het hierbij ook goed.

Vastenactie

 Dit jaar zet de Vastenactie zich in voor het project `El Salvador`. Dit land ligt in Midden- Amerika en de hoofdstad is San Salvador. Popotlan is een wijk in deze hoofdstad. Zusters hebben in de wijk Popotlan een jeugdhuis opgericht waar kinderen veilig kunnen spelen en lessen kunnen volgen. De zusters willen het jeugdhuis graag uitbreiden met extra activiteiten (o.a. een speeltuin voor de jongste kinderen en een moestuin ), maar daar is geld voor nodig. Daarom vragen ze onze hulp! Van de paascommissie krijgt u z.s.m. aanvullende informatie over deze Vastenactie.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan we weer aan de slag met de formatie voor het schooljaar 2017-2018. Het is voor ons belangrijk te weten hoeveel leerlingen er komend schooljaar instromen. We vragen u om kinderen die zijn geboren tussen september 2013 en juni 2014 z.s.m. aan te melden. Mocht u vrienden of kennissen hebben met kinderen van deze leeftijd, waarvan u vermoedt dat deze kinderen bij ons worden aangemeld, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit ook aan hen door te geven?

 

Agenda

6 maart Groep 5/6 Duik er eens in
14 maart Indian Dutch groep 5/6
15 maart Stembureau op school
27 maart Groep 4 naar de bakker
29 maart Team scholing Dalton
3 april Ouders op bezoek 14.30 uur
3 april OR vergadering
6 april Schoolfotograaf
12 april Schoolvoetbal groep 7/8
 13 april Paasviering Witte Donderdag
 14 april Goede Vrijdag Middag: alle groepen vrij
16+17 april Pasen. Tweede paasdag alle leerlingen vrij.

 

Namens het team van De Wegwijzer’,

Daniele Ossenvoort en Yvonne Ros

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Februari 2017

Terugblik Dalton studiemiddag

Woensdag 18 januari hebben we de laatste Daltonscholingsbijeenkomst gehad. Deze bijeenkomst stond in het teken van evaluatie. De puntjes op de i zetten. Tijdens de volgende bijeenkomst van 29 maart gaan we de resultaten aan elkaar presenteren. We hopen dat we na afloop allemaal in het bezit zijn van het Dalton certificaat. Vervolgens gaan we de komende periode werken aan de visitatie. Deze zal hopelijk in het najaar van 2017 plaatsvinden. Vanaf dat moment zijn we geen Dalton in wording, maar mogen we ons Daltonschool De Wegwijzer noemen. 

Bijlagen

Bij deze nieuwsbrief treft u twee bijlagen aan.
Bijlage 1: brief van Hanneke Hilgenberg
Bijlage 2: uitleg medisch protocol 

Rapport en oudergesprekken

Maandag 13 februari gaan de rapporten mee. De oudergesprekken zijn gepland op 14 en 16 februari. U ontvangt een uitnodiging per mail.

Nieuws uit de groepen

Iedere nieuwsbrief wordt er iets gemeld vanuit een groep. In deze nieuwsbrief de beurt aan groep 5:
Voor deze nieuwsbrief hebben wij, groep 5, de eer om iets te vertellen over waar wij de laatste tijd mee bezig zijn. Zoals jullie vast wel weten krijgen we binnenkort ons rapport weer mee. We hebben iets geschreven over onszelf en hebben weer iets uitgekozen waar we erg trots op zijn.

We hebben de laatste tijd ook erg veel leuke dingen gedaan. Zo hebben we een workshop speksteen gehad. Het was erg leuk om te leren hoe je dit doet. Je mocht zelf bedenken wat je ging maken en je mocht het ook meenemen naar huis.

Ook zijn we naar de voorstelling “Oma, mag ik mijn pop terug?” geweest. Het was heel gaaf dat ze zoveel verschillende poppen hadden meegenomen en dat ze leuke stemmetjes gebruikten. Het was een grappig verhaal, maar ook erg zielig.

Vorige week hebben we afscheid genomen van Juf Els. We hebben voor haar een doos gemaakt “Hoe overleef ik….mijn nieuwe school”, met daarin allemaal kleine cadeautjes. We vinden het erg jammer dat juf Els ons heeft verlaten.

We zijn laatst ook naar het zwembad geweest met groep 6 voor het schoolzwemmen. We hebben bijvoorbeeld geleerd hoe waterpolo gaat en we hebben reddingszwemmen gehad.

Vakantierooster 2017- 2018

Herfstvakantie             23-10-17 t/m 27-10-17

Kerstvakantie              25-12-17 t/m 05-01-18

Carnaval                     12-02-18 t/m 13-02-18

Voorjaarsvakantie       26-02-18 t/m 02-03-18

Goede Vrijdag            30-03-18 (middag)

Pasen                         maandag 02-04-18

Koningsdag                vrijdag 27 april 2018

Meivakantie                30-04-18 t/m 04-05-18

Hemelvaart                 10-05-18 t/m 11-05-18

Pinksteren                   maandag 21-05-18

Zomervakantie            23-07-18 t/m 31-08-18

Dit vakantierooster sluit aan bij de scholen in Losser en Oldenzaal, zowel basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

 Carnaval

We vieren vrijdag 17 februari carnaval op school.
De groepen 1 tot en met 4 vieren van   9.00 uur-11.00 uur carnaval.
De groepen 5 tot en met 8 van 12.00 uur -14.30 uur.

De hoogheden zullen dit jaar de school `s middags bezoeken. Inmiddels hebt u van de werkgroep carnaval de informatie ontvangen. We vragen u de kinderen deze dag geen spuitbussen en confetti mee te laten nemen. 

GMR-update

Dit is de eerste GMR-update van SKOLO. Wij willen jullie vanaf nu door middel van deze update vaker gaan informeren over de onderwerpen waar de GMR zich mee bezighoudt. Na elke vergadering zal er een korte update in de nieuwsbrief verschijnen.

Tijdens de laatste vergadering hebben we weer veel besproken. Zo is de begroting van SKOLO voor de komende schooljaren bekeken. Een opvallende, maar noodzakelijke, kostenpost daarin is het onderhoud van onze schoolgebouwen.
In de volgende vergadering zal het bestuur aansluiten om met ons in gesprek te gaan over vraagstukken met betrekking tot de continuering van de stichting en ook zullen we het hebben over het passend onderwijs binnen SKOLO.

De GMR zal binnenkort de basiscursus (g)mr volgen in verband met het grote aantal nieuwe leden. Hierin zullen de nieuwe wetswijzigingen betreffende (G)MR worden meegenomen. De MR-leden van alle vijf SKOLO-scholen kunnen hierbij aansluiten. 

Agenda

 6 febr. OR vergadering
7 febr. Om 12.00 uur alle leerlingen vrij i.v.m. grootwerkmoment
10 februari Om 10.30 uur talenten-ochtend
gr.2-4
13 febr. Dalton rapport mee
14 febr. 10 min gesprekken (Groep 6-8 driehoeksgesprekken
16 febr. 10 min gesprekken (Groep 6-8 driehoeksgesprekken
 20 febr.-24 febr.  Voorjaarsvakantie
 27 en 28 febr. Alle leerlingen vrij i.v.m. carnaval
11 maart Presentatieviering 1e H. Communie. H. Maria Geboortekerk 19.00 uur

Namens het team van De Wegwijzer,

Daniele Ossenvoort

Yvonne Ros

Nieuwsbrief Januari 2017

De beste wensen
Beste ouders en verzorgers, namens het team een heel goed 2017 toegewenst! Het zal een jaar van verandering én van nieuwe kansen worden. In verband met mijn vertrek per 1 februari komt er een interim directeur die de directietaken van mij overneemt totdat er een nieuwe directeur is aangesteld. 2017 zal natuurlijk ook in het teken staan van de daltonontwikkelingen. We hopen het komende najaar het officiële daltoncertificaat te ontvangen. Een kroon op het werk! We worden hierbij ondersteund door Saxion Deventer.

Bedankt!
Namens de kerstcommissie worden alle ouders bedankt voor het verzorgen van de overheerlijke drankjes en hapjes. Mede door uw inzet hebben de leerlingen weer kunnen genieten van een fantastisch kerstbuffet. Ook hartelijk bedankt voor de flessen die zijn ingeleverd voor KIKA. We hebben een bedrag overgemaakt van €55,85. In de kerstvakantie hebben we hiervoor een officiële bedankbrief ontvangen van KIKA.

Groepen 1 en 2
Met ingang van 9 januari zijn groep 1 en groep 2 niet meer gecombineerd. Dit in verband met het groeiend aantal leerlingen. Juf Yvonne en juf Annette werken in groep 0/1. Juf Carmen en juf Monique werken in groep 2. Juf Carmen Douma werkt iedere ochtend tot het einde van dit schooljaar in groep 2.         

Ouders op bezoek
Op 17 januari bent u als ouders weer van harte welkom om vanaf 14.30 uur tot 15.00 uur bij uw kind(eren) in de klas op bezoek te komen. Het is de bedoeling dat de kinderen uitleggen waar ze mee bezig zijn en vooral waar ze trots op zijn. De kinderen wachten op u in de eigen groep. Koffie en thee staat vanaf 14.15 uur klaar in de hal. Mocht u niet kunnen komen zou het fijn zijn om voor vervanging te zorgen.

Workshop groep 5
Dinsdag 17 januari leren de kinderen van groep 5 om een prehistorisch dier van speksteen te maken. Een jaarlijks terugkerende workshop, gegeven door Mirjam Kordewey. We vragen u om deze dag een oude handdoek mee te geven, die nadien weggegooid mag worden.

Theatervoorstelling
De groepen 5 en 6 gaan maandag 16 januari genieten van de theatervoorstelling `Oma mag ik mijn pop terug?` Deze voorstelling wordt gegeven op de Imenhof van 13.00 uur- 14.00 uur.

Rijksmuseum
De groepen 1 en 2 gaan binnenkort naar het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Tijdens een museumles maken de kinderen op een verkennende, spelende en makende manier kennis met het museum. De exacte datum en informatie voor de ouders van groep 1 en groep 2 volgen z.s.m.

Voorleesdag
Samen met de peuters van Calimero besteden we op woensdag 25 januari speciale aandacht aan de Voorleesdag 2017. Kinderen uit de bovenbouw lezen kinderen uit de onderbouw voor.

Aanmelding nieuwe leerlingen
De komende maanden zal er weer worden gewerkt aan de formatie voor het schooljaar 2017-2018. Het is belangrijk voor ons om te weten hoeveel leerlingen er zullen instromen. We vragen u om kinderen die volgend jaar 4 jaar worden aan te melden. Misschien kent u ouders met kinderen in die leeftijd, die hun kind op onze school willen aanmelden. Wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak te maken?

Agenda

9 jan. Eerste schooldag 2017
16 jan. Groep 5 en groep 6 theatervoorstelling. `Oma mag ik mijn pop terug`?
17 jan. – Groep 5 speksteen workshop
– Ouders op bezoek
18 jan. Middag: daltonscholing team
25 jan. Nationale voorleesdag
27 jan. Bijeenkomst leerlingenraad
31 jan. GMR
6 febr. MR en OR
7 febr. Groot werkmoment:
Middag alle leerlingen vrij
10 febr. Daltonochtend groepen 2-4

Namens het team van De Wegwijzer,

Els Bos.