Nieuwsbrief April 2017

 

Daltonontwikkelingen

Afgelopen woensdag hebben alle leerkrachten het Dalton-certificaat in ontvangst genomen. Daarmee sluiten we een 2-jarige opleiding af. Tijdens deze middag hebben de verschillende DOP-groepen hun ontwikkelingen aan elkaar gepresenteerd, met als thema’s: de taak, reflectie, keuzewerk en ontwikkelings-lijnen. De presentaties zijn gegeven aan de hand van posters. Deze posters worden binnenkort ook aan u gepresenteerd en ze krijgen daarna een mooie plek in de school.Daltonontwikkelingen

Op dit moment zijn we nog flink aan het experimenteren in de verschillende groepen. De taakbrief blijft in ontwikkeling, in groep 7/8 wordt geëxperimenteerd met het kwartiertjesrooster en alle groepen maken steeds meer gebruik van de (nieuwe) werkplekken in de school.

Kortom; we blijven in ontwikkeling!

Nieuws uit de groepen

Iedere nieuwsbrief wordt er iets gemeld vanuit een groep. In deze nieuwsbrief de beurt aan groep 3:

Hallo allemaal,
Hierbij weer een stukje van groep 3.
Een leuk nieuwtje: We hebben alle letters geleerd!
Dat betekent dat we nu al heel veel woorden kunnen lezen.
We hebben zelfs al klanken als de ‘sch’, ‘ch’, ‘ng’ en ‘nk’ geleerd.
We werken niet altijd in de klas. We mogen zelf onze werkplek bepalen tijdens het zelfstandig werken. We kunnen er voor kiezen om in de hal te werken of op de stille werkplekken in het halletje bij onze groep. Als we op een andere werkplek werken, dragen we onze werkpas.
Ook hebben we een nieuwe nakijk-hoek in de klas. Het rekenwerk van de taakbrief mogen we al helemaal zelf na kijken, dit gaat al erg goed.

Binnenkort gaan we naar het bejaardentehuis om daar paasliedjes te zingen en knutselwerkjes te brengen, daar hebben we heel veel zin in!
Wil je onze nieuwe werkplekken zien? Kom gerust een keertje kijken!
Tot de volgende keer!

Groetjes van groep 3.

GMR Actueel

Op 14 maart 2017 hebben we wederom een GMR vergadering gehad. Het was een bijzondere bijeenkomst, omdat de leden van de GMR een tweetal mooie presentaties hebben gehad. Graag willen wij u, als ouders/verzorgers, graag laten weten wat we deze keer hebben besproken.
Ansjelien Steffens (portefeuillehouder onderwijs) gaf een interessante presentatie over Passend Onderwijs en hoe SKOLO hier in de toekomst mee om zal gaan.
Daarnaast gaf Marc Hulshof ( voorzitter van het stichtingsbestuur van SKOLO) uitleg over de toekomst van SKOLO waarbij tevens nader werd ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland en de samenwerking die SKOLO al lange tijd heeft met omliggende schoolbesturen.

Kort gezegd: Het was een boeiende avond voor alle leden van de GMR

Schoolvoetbal

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi staat gepland op woensdag 12 april om 13.15 uur. Dit toernooi voor zowel jongens als meisjes speelt zich af op het terrein van KVV Losser (jongens en combi) en AJC`96 (meisjes). Dit jaar zal er weer speciale aandacht aan Fair Play worden geschonken.

Onze school neemt dit jaar deel met een gemengd team.

Gratis naar de bibliotheek

De bibliotheek wil u als ouder graag informeren over het belang van lezen, voorlezen en over het gebruik van de bibliotheek.

De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen! Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen.

Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang leesplezier!

EEN BIBLIOTHEEKPASJE IS GRATIS VOOR ALLE KINDEREN VAN 0-17 JAAR!

De bibliotheek heeft kinderboeken in alle soorten en maten voor alle leeftijden: prentenboeken om voor te lezen, leesboeken voor beginnende lezers, informatieve boeken over allerlei onderwerpen. In de bibliotheek Losser is altijd een medewerker aanwezig waar u terecht kunt met alle vragen over lezen, jeugdboeken en voor hulp wanneer u, of uw kind, op zoek bent naar informatie over een specifiek onderwerp. De bibliotheek Losser is 6 dagen per week geopend.

Benoeming nieuwe directeur

Michelle Homburg-Nijhof

Vorige week heeft het schoolbestuur Michelle Homburg uit Hengelo benoemd tot de nieuwe directeur van De Wegwijzer. Dit is gebeurd op voordracht van de benoemingsadviescommissie (BAC) De Wegwijzer, bestaande uit zes personen: twee teamleden, een lid MR, de voorzitter OR, een schooldirecteur en de algemeen directeur.

Michelle Homburg is leraar LB en onderwijscoördinator aan basisschool Titus Brandsma in Hengelo. Tevens is zij in het onderwijsveld bekend van het onderwijsmateriaal dat zij heeft ontwikkeld en uitgebracht m.n. Klassekist. Zij begint haar werkzaamheden met ingang van het nieuwe schooljaar. Interim-directeur Hanneke Hilgenberg blijft tot aan de zomervakantie op De Wegwijzer werkzaam Woensdag was Michelle aanwezig bij de certificering van het team De Wegwijzer. Een leuke eerste ontmoeting. Wij wensen haar een fijne en succesvolle tijd aan De Wegwijzer toe.

Hanneke Hilgenberg en Michelle Homburg.

Agenda

3 april OR vergadering
6 april Schoolfotograaf
12 april Schoolvoetbal groep 7/8
13 april Paasviering en paashaas op school.
14 april Alle groepen om 12.00 uur vrij
15- 17 april Paasdagen: Kinderen vrij
18-19-20 april Eindcito groep 8
20 april Ouderavond Dalton om 19.30 uur
21 april Koningsdag
22 april tot en met 7 mei Meivakantie

 

Namens het team van De Wegwijzer

Daniele Ossenvoort

Yvonne Ros