Nieuwsbrief Februari 2017

Terugblik Dalton studiemiddag

Woensdag 18 januari hebben we de laatste Daltonscholingsbijeenkomst gehad. Deze bijeenkomst stond in het teken van evaluatie. De puntjes op de i zetten. Tijdens de volgende bijeenkomst van 29 maart gaan we de resultaten aan elkaar presenteren. We hopen dat we na afloop allemaal in het bezit zijn van het Dalton certificaat. Vervolgens gaan we de komende periode werken aan de visitatie. Deze zal hopelijk in het najaar van 2017 plaatsvinden. Vanaf dat moment zijn we geen Dalton in wording, maar mogen we ons Daltonschool De Wegwijzer noemen. 

Bijlagen

Bij deze nieuwsbrief treft u twee bijlagen aan.
Bijlage 1: brief van Hanneke Hilgenberg
Bijlage 2: uitleg medisch protocol 

Rapport en oudergesprekken

Maandag 13 februari gaan de rapporten mee. De oudergesprekken zijn gepland op 14 en 16 februari. U ontvangt een uitnodiging per mail.

Nieuws uit de groepen

Iedere nieuwsbrief wordt er iets gemeld vanuit een groep. In deze nieuwsbrief de beurt aan groep 5:
Voor deze nieuwsbrief hebben wij, groep 5, de eer om iets te vertellen over waar wij de laatste tijd mee bezig zijn. Zoals jullie vast wel weten krijgen we binnenkort ons rapport weer mee. We hebben iets geschreven over onszelf en hebben weer iets uitgekozen waar we erg trots op zijn.

We hebben de laatste tijd ook erg veel leuke dingen gedaan. Zo hebben we een workshop speksteen gehad. Het was erg leuk om te leren hoe je dit doet. Je mocht zelf bedenken wat je ging maken en je mocht het ook meenemen naar huis.

Ook zijn we naar de voorstelling “Oma, mag ik mijn pop terug?” geweest. Het was heel gaaf dat ze zoveel verschillende poppen hadden meegenomen en dat ze leuke stemmetjes gebruikten. Het was een grappig verhaal, maar ook erg zielig.

Vorige week hebben we afscheid genomen van Juf Els. We hebben voor haar een doos gemaakt “Hoe overleef ik….mijn nieuwe school”, met daarin allemaal kleine cadeautjes. We vinden het erg jammer dat juf Els ons heeft verlaten.

We zijn laatst ook naar het zwembad geweest met groep 6 voor het schoolzwemmen. We hebben bijvoorbeeld geleerd hoe waterpolo gaat en we hebben reddingszwemmen gehad.

Vakantierooster 2017- 2018

Herfstvakantie             23-10-17 t/m 27-10-17

Kerstvakantie              25-12-17 t/m 05-01-18

Carnaval                     12-02-18 t/m 13-02-18

Voorjaarsvakantie       26-02-18 t/m 02-03-18

Goede Vrijdag            30-03-18 (middag)

Pasen                         maandag 02-04-18

Koningsdag                vrijdag 27 april 2018

Meivakantie                30-04-18 t/m 04-05-18

Hemelvaart                 10-05-18 t/m 11-05-18

Pinksteren                   maandag 21-05-18

Zomervakantie            23-07-18 t/m 31-08-18

Dit vakantierooster sluit aan bij de scholen in Losser en Oldenzaal, zowel basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

 Carnaval

We vieren vrijdag 17 februari carnaval op school.
De groepen 1 tot en met 4 vieren van   9.00 uur-11.00 uur carnaval.
De groepen 5 tot en met 8 van 12.00 uur -14.30 uur.

De hoogheden zullen dit jaar de school `s middags bezoeken. Inmiddels hebt u van de werkgroep carnaval de informatie ontvangen. We vragen u de kinderen deze dag geen spuitbussen en confetti mee te laten nemen. 

GMR-update

Dit is de eerste GMR-update van SKOLO. Wij willen jullie vanaf nu door middel van deze update vaker gaan informeren over de onderwerpen waar de GMR zich mee bezighoudt. Na elke vergadering zal er een korte update in de nieuwsbrief verschijnen.

Tijdens de laatste vergadering hebben we weer veel besproken. Zo is de begroting van SKOLO voor de komende schooljaren bekeken. Een opvallende, maar noodzakelijke, kostenpost daarin is het onderhoud van onze schoolgebouwen.
In de volgende vergadering zal het bestuur aansluiten om met ons in gesprek te gaan over vraagstukken met betrekking tot de continuering van de stichting en ook zullen we het hebben over het passend onderwijs binnen SKOLO.

De GMR zal binnenkort de basiscursus (g)mr volgen in verband met het grote aantal nieuwe leden. Hierin zullen de nieuwe wetswijzigingen betreffende (G)MR worden meegenomen. De MR-leden van alle vijf SKOLO-scholen kunnen hierbij aansluiten. 

Agenda

 6 febr. OR vergadering
7 febr. Om 12.00 uur alle leerlingen vrij i.v.m. grootwerkmoment
10 februari Om 10.30 uur talenten-ochtend
gr.2-4
13 febr. Dalton rapport mee
14 febr. 10 min gesprekken (Groep 6-8 driehoeksgesprekken
16 febr. 10 min gesprekken (Groep 6-8 driehoeksgesprekken
 20 febr.-24 febr.  Voorjaarsvakantie
 27 en 28 febr. Alle leerlingen vrij i.v.m. carnaval
11 maart Presentatieviering 1e H. Communie. H. Maria Geboortekerk 19.00 uur

Namens het team van De Wegwijzer,

Daniele Ossenvoort

Yvonne Ros