Nieuwsbrief Januari 2017

De beste wensen
Beste ouders en verzorgers, namens het team een heel goed 2017 toegewenst! Het zal een jaar van verandering én van nieuwe kansen worden. In verband met mijn vertrek per 1 februari komt er een interim directeur die de directietaken van mij overneemt totdat er een nieuwe directeur is aangesteld. 2017 zal natuurlijk ook in het teken staan van de daltonontwikkelingen. We hopen het komende najaar het officiële daltoncertificaat te ontvangen. Een kroon op het werk! We worden hierbij ondersteund door Saxion Deventer.

Bedankt!
Namens de kerstcommissie worden alle ouders bedankt voor het verzorgen van de overheerlijke drankjes en hapjes. Mede door uw inzet hebben de leerlingen weer kunnen genieten van een fantastisch kerstbuffet. Ook hartelijk bedankt voor de flessen die zijn ingeleverd voor KIKA. We hebben een bedrag overgemaakt van €55,85. In de kerstvakantie hebben we hiervoor een officiële bedankbrief ontvangen van KIKA.

Groepen 1 en 2
Met ingang van 9 januari zijn groep 1 en groep 2 niet meer gecombineerd. Dit in verband met het groeiend aantal leerlingen. Juf Yvonne en juf Annette werken in groep 0/1. Juf Carmen en juf Monique werken in groep 2. Juf Carmen Douma werkt iedere ochtend tot het einde van dit schooljaar in groep 2.         

Ouders op bezoek
Op 17 januari bent u als ouders weer van harte welkom om vanaf 14.30 uur tot 15.00 uur bij uw kind(eren) in de klas op bezoek te komen. Het is de bedoeling dat de kinderen uitleggen waar ze mee bezig zijn en vooral waar ze trots op zijn. De kinderen wachten op u in de eigen groep. Koffie en thee staat vanaf 14.15 uur klaar in de hal. Mocht u niet kunnen komen zou het fijn zijn om voor vervanging te zorgen.

Workshop groep 5
Dinsdag 17 januari leren de kinderen van groep 5 om een prehistorisch dier van speksteen te maken. Een jaarlijks terugkerende workshop, gegeven door Mirjam Kordewey. We vragen u om deze dag een oude handdoek mee te geven, die nadien weggegooid mag worden.

Theatervoorstelling
De groepen 5 en 6 gaan maandag 16 januari genieten van de theatervoorstelling `Oma mag ik mijn pop terug?` Deze voorstelling wordt gegeven op de Imenhof van 13.00 uur- 14.00 uur.

Rijksmuseum
De groepen 1 en 2 gaan binnenkort naar het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Tijdens een museumles maken de kinderen op een verkennende, spelende en makende manier kennis met het museum. De exacte datum en informatie voor de ouders van groep 1 en groep 2 volgen z.s.m.

Voorleesdag
Samen met de peuters van Calimero besteden we op woensdag 25 januari speciale aandacht aan de Voorleesdag 2017. Kinderen uit de bovenbouw lezen kinderen uit de onderbouw voor.

Aanmelding nieuwe leerlingen
De komende maanden zal er weer worden gewerkt aan de formatie voor het schooljaar 2017-2018. Het is belangrijk voor ons om te weten hoeveel leerlingen er zullen instromen. We vragen u om kinderen die volgend jaar 4 jaar worden aan te melden. Misschien kent u ouders met kinderen in die leeftijd, die hun kind op onze school willen aanmelden. Wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak te maken?

Agenda

9 jan. Eerste schooldag 2017
16 jan. Groep 5 en groep 6 theatervoorstelling. `Oma mag ik mijn pop terug`?
17 jan. – Groep 5 speksteen workshop
– Ouders op bezoek
18 jan. Middag: daltonscholing team
25 jan. Nationale voorleesdag
27 jan. Bijeenkomst leerlingenraad
31 jan. GMR
6 febr. MR en OR
7 febr. Groot werkmoment:
Middag alle leerlingen vrij
10 febr. Daltonochtend groepen 2-4

Namens het team van De Wegwijzer,

Els Bos.