OR

Wie zijn wij:

De Ouderraad van de Wegwijzer bestaat uit een groep van betrokken en enthousiaste ouders (vanuit elke groep maximaal 2 ouders) die zich actief inzetten op De Wegwijzer. Zij vervullen een schakelfunctie tussen ouders en school.

Esther Jansink Voorzitter Groep 3
Marleen Kulk Secretaris Groep 7
Selina Eulderink Penningmeester Groep 6
Ardy Winters Ondersteunend pm Groep 8
Wendy Engbers CP Lief en Leed Groep 3

 LEDEN

 Merlin Scheffer Groep 8
Groep 7
 Nicole Kleine Groep 6
 Mariet Kuipers Groep 8
 Maureen Wijering Groep 4
 Anita Nijhuis Groep 6
Kirsten Ekkelboom Groep 2
Groep 2
 * De ouders van groep 1 worden binnenkort bekend gemaakt.

 Wat doen wij?

De Ouderraad van De Wegwijzer is het bestuur van de oudervereniging, waar elke ouder lid van wordt bij aanmelding van hun zoon of dochter op onze school.

De belangrijkste doelstellingen van de ouderraad zijn:

  • Fungeren als `wegwijzer` voor ouders, om haar belangen en die van de kinderen te behartigen.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school.
  • Het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school,
  • Het beheren van de ouderbijdrage.

De OR vergadert zet tot acht keer per jaar. De OR bespreekt dan de geplande activiteiten en overlegt met het team over zaken die ouders bezighouden.

De belangrijkste taak van de ouderraad is het helpen en ondersteunen van de leerkrachten bij allerlei activiteiten in en rond school, zoals, Sinterklaas, Kerst, carnaval, de sportdag en de bingoavond.Daarnaast is de OR verantwoordelijk voor een goede invulling van de verschillende commissies zoals het luizenopsporingsteam, (LOT), de halcommissie, de oudpapier vaders.

OR vergaderingen

Maandag 24 september 2018

Maandag 5 november 2018

Maandag 21 januari 2019

Maandag  1 april 2019

Maandag 24 juli 2019

De ouderbijdrage

Om al deze activiteiten te kunnen organiseren wordt er van de ouders een ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op 17 Euro. Ieder jaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De OR tracht tevens extra inkomsten te realiseren door het organiseren van een bingoavond en het inzamelen van oud papier en kleding.

Heeft u vragen en of opmerkingen die de OR betreffen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Als u interesse heeft om lid te worden van de OR of om als hulpouder bij een bepaalde werkgroep te ondersteunen dan horen wij dit ook graag van u.