Home

ScreenShot00882 RDO_vignet_kleur

Welkom op de website van De Wegwijzer

De Wegwijzer is een rk. basisschool, waar alle kinderen welkom zijn. Onze belangrijkste doelstelling is dat alle kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig en geborgen weten op onze school. Naast het `leren` vinden we het belangrijk dat de kinderen respectvol met elkaar en de omgeving omgaan, leren samen te werken en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag.

Met ons motto: `De Wegwijzer: Samen op weg…` geven we uitdrukking aan het belang dat we hechten aan de samenwerking tussen de ouders, de leerlingen en de leerkrachten.

We nodigen u uit om via de buttons een kijkje te nemen in onze school.
U bent van harte uitgenodigd om onze school te bezoeken voor een nadere kennismaking.

Veel plezier bij uw digitale bezoek aan onze school.

Namens het team,

Els Bos- IJland, directeur.

SKOLO (Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel)
Onze school maakt deel uit van SKOLO. SKOLO bestaat uit 5 scholen, verdeeld over 6 locaties, waarvan 5 in Losser en 1 in Overdinkel. Voor meer informatie over deze stichting verwijzen wij u graag naar www.skolo.nl.