Welkom op de website van De Wegwijzer

Na veel inspanning en hard studeren heeft het hele team van de Wegwijzer het ‘Dalton certificaat’ ontvangen. Daarmee is de Wegwijzer een Daltonschool.

                                     

 

lEERLINGENRAAD 2016-2017   Schermafbeelding 2016-11-05 om 09.45.25

De Wegwijzer, daltonschool in wording, is een rk. basisschool, waar alle kinderen welkom zijn.Onze belangrijkste doelstelling is dat alle kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig en geborgen weten op onze school. Naast het `leren` vinden we het belangrijk dat de kinderen goed worden voorbereid op de toekomst. Onze leerlingen zullen beroepen gaan uitoefenen, die nu nog niet bestaan. Door het aanbieden van vaardigheden als samenwerken, communiceren, creatief denken, ict vaardigheden en kritisch reflecteren bereiden we de leerlingen voor op deze toekomst.Onderzoek heeft uitgewezen dat het daltononderwijs naadloos aansluit bij de hiervoor beschreven vaardigheden. Onder de button `Dalton` vindt u meer informatie over daltononderwijs.

Met ons motto: `De Wegwijzer: Samen op weg…` geven we uitdrukking aan het belang dat we hechten aan de samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Samen werken aan een school die goed onderwijs biedt met een duidelijke toekomstvisie.

We nodigen u uit om via de buttons een kijkje te nemen in onze school.
U bent van harte uitgenodigd om onze school te bezoeken voor een nadere kennismaking.

Veel plezier bij uw digitale bezoek aan onze school.

Namens het team,

Els Bos- IJland, directeur.

SKOLO (Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel)
Onze school maakt deel uit van SKOLO. SKOLO bestaat uit 5 scholen, verdeeld over 6 locaties, waarvan 5 in Losser en 1 in Overdinkel. Voor meer informatie over deze stichting verwijzen wij u graag naar www.skolo.nl.