Welkom bij De Wegwijzer

Kinderen kunnen bij ons heerlijk spelen en leren op ons nieuw te realiseren schoolplein. Met plezier presteren, daar gaan wij voor!
Op de Wegwijzer gaan wij voor groen: zie onderstaande animatie voor de plannen die wij momenteel aan het realiseren zijn:

Daltonschool De Wegwijzer is een katholieke basisschool, waar alle kinderen welkom zijn. Onze belangrijkste doelstelling is dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan en zich veilig en geborgen voelen op onze school. Naast het `leren` vinden we het belangrijk dat de kinderen goed worden voorbereid op de toekomst. Onze leerlingen zullen beroepen gaan uitoefenen, die nu nog niet bestaan. Door het aanbieden van vaardigheden als samenwerken, communiceren, creatief denken, ict vaardigheden en kritisch reflecteren bereiden we de leerlingen voor op deze toekomst. Onderzoek heeft uitgewezen dat het daltononderwijs naadloos aansluit bij de hiervoor beschreven vaardigheden. In het menu `Dalton` vindt u meer informatie over daltononderwijs.

Met ons motto: `De Wegwijzer: Samen op weg…` geven we uitdrukking aan het belang dat we hechten aan de samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Samen werken aan een school die goed onderwijs biedt met een duidelijke visie en oog voor ieder kind. Samen op weg naar de toekomst!

We nodigen u uit om via het menu een kijkje te nemen in onze school. Nieuwsgierig om echt eens bij ons binnen te stappen, u bent van harte welkom!

Veel plezier bij uw digitale bezoek aan onze school.

Namens het team van De Wegwijzer,

Michelle Homburg, schoolleider.

SKOLO (Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel)
Onze school maakt deel uit van SKOLO. SKOLO bestaat uit 5 scholen, verdeeld over 6 locaties, waarvan 5 in Losser en 1 in Overdinkel. Voor meer informatie over deze stichting verwijzen wij u graag naar www.skolo.nl.

Facebook

Nieuwsberichten